Alaptevékenységek

Az intézmény által végzett tevékenységek szakfeladat száma és megnevezése

Szakfeladat-számMegnevezés
381201Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
680002Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
821000Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
855932Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855935Szakmai továbbképzések
855937M.n.s. egyéb felnőttoktatás
862101Háziorvosi alapellátás
862102Háziorvosi ügyeleti ellátás
862231Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
862301Fogorvosi alapellátás
862302Fogorvosi ügyeleti ellátás
862303Fogorvosi szakellátás
869041Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042Ifjúság-egészségügyi gondozás
869047Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

Egészségügyi alap- és szakellátási feladatok
 
MegnevezésLeírásEllátási területProgresszivitási szint
Átmenetileg megüresedő háziorvosi körzetek működtetéseMegfelelő helyettesítés megszervezésével biztosítja a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező körzetek működését a folyamatos és zavartalan betegellátás és prevenció biztosítása érdekébenNyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területealapellátás
Fogászati röntgenFeladata az intraorális és extraorális (panoráma) fogászati vizsgálatok elvégzéseNyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területejáróbeteg-szakellátás
Foglalkozás-egészségügyi ellátásTevékenységére vonatkozó részletes szabályokat a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet és a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről rendelkező 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet tartalmazzaNyíregyháza Megyei Jogú Város közalkalmazottai, illetve a városban működő, az önkormányzattal ellátási szerződéssel rendelkező intézmények dolgozóialapellátás
Hajléktalanok orvosi ellátásaHáziorvosi szintű gyógyító- megelőző ellátást biztosít a hajléktalanok részéreNyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területealapellátás
Házi felnőttorvosi központi ügyeletA napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben az egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét biztosítja a felnőtt korú lakosság részéreNyírségi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint Apagy és Nyírtét Község közigazgatási területealapellátás
Házi gyermekorvosi központi ügyeletA napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben az egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét biztosítja a gyermekkorú lakosság részéreNyírségi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint Apagy és Nyírtét Község közigazgatási területealapellátás
Háziorvosi fogászati központi ügyeletA heti munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben az egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét biztosítja a lakosság részéreNyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területealapellátás
Iskola-egészségügyi orvosi ellátásAz alap- és középfokú oktatási-nevelési intézményekben tanulók preventív egészségügyi ellátását biztosítja a védőnőkkel együttműködveNyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területealapellátás
Iskola-egészségügyi védőnői szolgálatAz alap- és középfokú oktatási-nevelési intézményekben tanulók preventív egészségügyi ellátását biztosítja az iskolaorvosokkal együttműködveNyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területealapellátás
Területi védőnői szolgálatKörzetbeosztás szerint gondoskodik a nővédelemmel, a várandós anyák gondozásával, a gyermekágyas időszakban a tanácsadással, a 0-6 éves korú gyermekek gondozásával, az óvodások ellátásával, az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozásával, a családgondozással, valamint az egyén és a közösség egészségfejlesztésével, egészségvédelmével kapcsolatos feladatok ellátásárólNyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területealapellátás