Törvény, rendelet

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet
A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról
34/1999. (IX. 24.) BM–EüM–IM együttes rendelet
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról
2015. évi CXXIII. törvény
Az egészségügyi alapellátásról
215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet
Korm. rendelet a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet
EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról