Szervezeti adatok

Az intézmény neve
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Az intézmény székhelye
4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14.
Az intézmény gazdasági szervezetének neve és székhelye
Közintézményeket Működtető Központ (KÖZIM), 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.
Telefonszám
06 42 461-217
Email cím
alapellatas@eualapellatas.hu
Adóhatósági azonosítószám
15442332-2-15
KSH törzsszám
15442332
Az intézmény nyilvántartási száma
442330
Bankszámlaszám
OTP Bank Nyrt. 11744003-15442332
Az intézmény jogállása
önálló jogi személy
Az alapítószerv neve
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
Az alapítás időpontja
2011
A hatályos és egységes szerkezetű alapító okiratot
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 245/2011. (XII.15.) számú határozattal fogadta el
Az intézmény fenntartója
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Irányító szerv neve
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
Az intézmény felügyeleti szerve
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat
Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje
Az intézményvezetőt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki pályázat útján, határozott időre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. Törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Kormányrendelet alapján.