2.10. Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű Adatok Szabályzata
Adatkezelési tájékoztatópanaszt és közérdekű bejelentést benyújtók részére
Igénybejelentő lap közérdekű adat megismeréséhez
  • A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve:

Igazgatás

  • A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége
    (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma,  elektronikus levélcíme):
Az intézmény székhelye:                          4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14.
 Az intézmény postacíme:4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14.
 Az intézmény telefonszáma:42/461-217
 Az intézmény központi elektronikus levélcíme:alapellatas @ eualapellatas.hu