3.3.1. Foglalkoztatottak

1.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2.A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3.Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
2022.