2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1.A testületi szerv döntéseinek felsorolásaaz intézménynél releváns adat nem keletkezett
2.A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)az intézménynél releváns adat nem keletkezett
3.A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozzaaz intézménynél releváns adat nem keletkezett
4.A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumokaz intézménynél releváns adat nem keletkezett
5.A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapotaaz intézménynél releváns adat nem keletkezett
6.A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólaz intézménynél releváns adat nem keletkezett
7.Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairólaz intézménynél releváns adat nem keletkezett