2.6. Döntéshozatal, ülések

1.A testületi szerv döntései előkészítésének rendjeaz intézménynél releváns adat nem keletkezett
2.A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)az intézménynél releváns adat nem keletkezett
3.A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályaiaz intézménynél releváns adat nem keletkezett
4.A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)az intézménynél releváns adat nem keletkezett
5.A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalóiaz intézménynél releváns adat nem keletkezett
6.A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánosságaaz intézménynél releváns adat nem keletkezett
7.A testületi szerv ülései látogathatóságának rendjeaz intézménynél releváns adat nem keletkezett
8.A testületi szerv üléseinek napirendjeaz intézménynél releváns adat nem keletkezett
9.A testületi szerv döntéseinek felsorolásaaz intézménynél releváns adat nem keletkezett