A szerv által alapított közalapítványok

1.Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakoroljaaz intézménynél releváns adat nem keletkezett
2.A fentiek szerinti közalapítványok székhelyeaz intézménynél releváns adat nem keletkezett
3.A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolásaaz intézménynél releváns adat nem keletkezett