november 20, 2018

Álláspályázat!

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság – Nyíregyháza

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság – Nyíregyháza

ifjúság-egészségügyi orvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 34-38.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Tünde utca 10/a.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott iskolaorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Egyetem, Háziorvosi, belgyógyász vagy csecsemő-gyermekgyógyász orvosi szakképesítés,
 •       magyar állampolgárság
 •       cselekvőképesség
 •       büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Iskolaorvosi vagy gyermekellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •       Önálló, felelősségteljes, precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Diploma, szakvizsga másolata
 •       Részletes szakmai önéletrajz
 •       Érvényes működési nyilvántartási igazolás másolata
 •       MOK tagságot igazoló kártya másolata
 •       Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás arról, hogy az erre vonatkozó kérelme postai úton benyújtásra került.
 •       Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Szuromi Katalin nyújt, a 42/461-217 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság – Nyíregyháza címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 87-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: ifjúság-egészségügyi orvos.
 •       Elektronikus úton Mészárosné Szuromi Katalin részére a hr@eualapellatas.hu E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Csikós Péter, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       http://www.eualapellatas.hu/ – 2018. november 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.eualapellatas.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.